БАБИНЕЦЬ - західна частина церкви (притвор).

БАЛЮСТРАДА - невисока огорожа балконів, терас, сходів, що складається з фігурних стовпчиків, з'єднаних між собою горизонтальним брусом, перилами тощо.

БАНЯ - сферичний дах, верх церкви.

ВИПУСТИ - кінці брусів дерев'яного зрубу, що виступають за межі зовнішньої площини стіни. Вони підтримують платву, звану підстрішником або острішиною, на яку спираються крокви-припусниці піддашшя.

ВІВТАР - 1) східна підвищена частина храму, де знаходиться престол. Вівтар відокремлений від нави вівтарною перегородкою - іконостасом. 2) у католицькій церкві - жертовний стіл - престол.

ВІНЕЦЬ - у традиційному народному будівництві горизонтальний ряд зрубу, бруси якого по кутах з'єднані між собою шляхом врубування з виступаючими кінцями ("в обло") або без них ("в лапу", "в щит").

ГРЕБІНЬ - верхнє ребро двосхилого даху, прикраса даху у вигляді решітки.

ГЗИМС (карниз) - в дерев'яній архітектурі похило припасовані до звису даху (окапу) дошки.

ЕМПОРА - крита галерея над притвором (бабинцем) або бічними навами. В дерев'яних церквах - поверх над бабинцем.

ЗАЛОМ - уступ на даху чи конструкції багатоярусного верху, який утворюється комбінацієювертикальних та похилих елементів (зрубу і даху).

КІШ - зрубний простір, що утворюється між двома верхами (нави і вівтаря чи нави і бабинця) при виведенні квадратових або восьмерикових верхів над прямокутними в плані вівтарем і бабинцем.

ЛИСИЦЯ - 1) спеціальний вертикальний брус, який протидіє розпиранню стіни зрубу (лещата). 2) удекорована різьбою дошка, яку підвішують під випусти даху або під верхню планку дерев'яного наличника.

ЛІХТАР - архітектурний елемент, що завершує баню або дах. Може мати вікна (світлий ліхтар) або не мати їх (темний "сліпий" ліхтар), завершується маківкою.

МАКІВКА - верхівка церкви або дзвінниці, на якій кріпиться хрест.

НАВА (неф) - в українських тридільних церквах центральна частина (зруб), до якої зі сходу прилягає вівтар, із заходу - бабинець.

НАДПОРІЖНИК - верхня горизонтальна частина одвірка, очепа.

НАМЕТ - пірамідальне перекриття храму.

НАРТЕКС, ПРИТВОР - вхідне приміщення з західної сторони церкви, відділене від основного приміщення стіною або пілонами.

НАЧІЛОК - похилий зріз верху причілка.

ОПАСАННЯ - піддашшя навколо церкви, що тримається на стовпах, крита галерея.

ОСТРІШОК - невеликий піддашок під фронтоном, нижній край стріхи, що звисає над стіною.

ПІДДАШШЯ - невисокий дашок навколо будівлі (церкви), що лежить на випустах вінців зруба або кронштейнах.

РИЗНИЦЯ (захристія) - приміщення з північного і південного боків вівтаря, призначені для церковних потреб.

ФАРТУХ - дашок, який прикриває підвалини в церквах без піддашшя.


Визначення термінів скопійовано з книги "Українські церкви Бродівського району" В.Вуйцик, С.Івасейко, В.Слободян
 
Словник деяких архітектурних термінів
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
© 2007-2018  Дерев'яні Церкви Західної України  |  Громик Віктор